Walne zebranie członków MUTW

Walne zebranie członków MUTW

logo UTW

Zarząd Margonińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zwołuje Walne Zebranie  Członków MUTW na dzień 3 kwietnia 2019 roku (środa) o godz. 17.00 w sali MGOK w Margoninie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności UTW za 2018 rok.
 6. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z działalności Komisji.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniem z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
 9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  – zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
  – zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
  – udzielenia absolutorium dla Zarządu.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

Zapraszamy

Zarząd UTW

Opracowała LS

Dodaj komentarz