O NAS

Rys historyczny

Margoniński Uniwersytet Trzeciego Wieku został zarejestrowany w KRS 16 maja 2008r. Inicjatorką utworzenia Uniwersytetu była pani Maria Maternowska.

Margonin był wtedy najmniejszą miejscowością w kraju, w której funkcjonował Uniwersytet Trzeciego Wieku. W skład zarządu weszły: Maria Maternowska, Jolanta Cieślik, Lidia Struta, Grażyna Maślanka, Gizela Czerwińska.

Po Marii Maternowskiej kierownictwo UTW objęła Maria Nowak, a po niej Lidia Struta.

Opiekunem naukowym była Wyższa Szkoła Biznesu w Pile. Obecnie opiekunem jest Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.

18 pażdziernika 2018r. po raz dziesiąty odbyła się inauguracja roku akademickiego. Mowę inauguracyjną wygłosił profesor doktor Marek Chamot z Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, który również wręczył indeksy nowo wstępującym członkom

Władzę uniwersytetu stanowią:

  • Walne Zgromadzenie,
  • Zarząd,
  • Sąd Koleżeński,
  • Komisja Rewizyjna.

Zarząd

prezes – Lidia Struta

członkowie zarządu – Renata Wolniewicz, Genowefa Łojewska, Halina Janiszewska, Bożena Kotewa.

Dodaj komentarz