O NAS

Rys historyczny

Margoniński Uniwersytet Trzeciego Wieku został zarejestrowany w KRS 16 maja 2008r. Inicjatorką utworzenia Uniwersytetu była pani Maria Maternowska.

Margonin był wtedy najmniejszą miejscowością w kraju, w której funkcjonował Uniwersytet Trzeciego Wieku. W skład zarządu weszły: Maria Maternowska, Jolanta Cieślik, Lidia Struta, Grażyna Maślanka, Gizela Czerwińska.

Po Marii Maternowskiej kierownictwo UTW objęła Maria Nowak, a po niej Lidia Struta.

Opiekunem naukowym była Wyższa Szkoła Biznesu w Pile. Obecnie opiekunem jest Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.

18 pażdziernika 2018r. po raz dziesiąty odbyła się inauguracja roku akademickiego. Mowę inauguracyjną wygłosił profesor doktor Marek Chamot z Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, który również wręczył indeksy nowo wstępującym członkom

Władzę uniwersytetu stanowią:

• Walne Zgromadzenie,

• Zarząd,

• Sąd Koleżeński,

• Komisja Rewizyjna.

Zarząd

prezes – Lidia Struta

członkowie zarządu – Renata Wolniewicz, Genowefa Łojewska, Maria Zagrodnik, Jolanta Cieślik.

Kontakt

64-830 Margonin, ul. Powstańców Wielkopolskich 15 (siedziba Gminnego Ośrodka Kultury), tel.48502130121 lub 672846119

e-mail lidiastruta112@gmail.com

godziny pracy biura: poniedziałek 11.00-12.00, czwartek 11.00-12.00

Dodaj komentarz