Walne Zebranie

Walne Zebranie

Odbyło się walne zebranie słuchaczy Margonińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Prezes Zarządu, Lidia Struta złożyła sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności w r. 2023. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Marianna Gustek przedłożyła gremium wyniki kontroli stanu finansów stowarzyszenia. Jednogłośnie, drogą podjętej uchwały, sprawozdania zostały przyjęte.

Przebieg walnego posiedzenia protokołowała Bożena Kotew, a zebraniu przewodniczyła Marta Łojewska.

Gościem honorowym, wspierającym działalność stowarzyszenia, był na zebraniu Burmistrz UMiG, Janusz Piechocki.