Absolutorium dla Zarządu

Absolutorium dla Zarządu

28 wrześni br. odbyło się zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Margonińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zebraniu przewodniczyła Genowefa Łojewska, a swoją obecnością zaszczycił je wspierający uniwersytet-wiceburmistrz Miasta i Gminy Margonin, Łukasz Malczewski.

 Prezes Zarządu MUTW, Lidia Struta złożyła sprawozdanie merytoryczno-finansowe za r.2019  oraz kadencję 2016-2020. Podkreśliła takie działania podejmowane na rzecz członków, jak:

  • wykłady i seminaria z zakresu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, świadomości prawa konstytucyjnego,
  • wyjazd naukowy do Białegostoku, połączony ze spektaklem „ Upiór w operze” oraz wypoczynek letni w Rewalu, wyjazdy do Wągrowca,
  • prowadzenie nauki języków obcych, zajęć z rękodzieła, malarstwa, umuzykalnienia, pilates, scrabble, bilard,
  • zwiedzanie wystawy prac Salvadore Dali, koncert 10 tenorów, kabaret „Menopauza2”,
  • udział w dożynkach gminnych (chór „Czerwona Róża”), w przeglądzie twórczości i aktywności seniorów w Czarnkowie oraz w przeglądzie w Szamocinie,
  • współpraca z biblioteką gminną (cykliczne czytanie prozy i poezji).

W związku z Jubileuszem MUTW założono stronę internetową, pozyskano materiały reklamowo-marketingowe.

Zarząd oddal się do dyspozycji walnego zgromadzenia,

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Marianna Gustek przedstawiła sprawozdanie z działalności komisji i wnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi MUTW. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Mocą uchwały przyjęto  zmiany w Statucie MUTW.

Jednak członkowie uniwersytetu nie zajmują się tylko tym ,co minione. W ciągu 3 miesięcy tego roku podjęli nowe zadania : wysłuchali prelekcji trychologa (Agata Kubiak- Instytut Zdrowych Włosów ), wyjechali do Opery Poznańskiej na przedstawienie „Nabucco”, wzięli udział w wernisażu malarskim w GOK-u oraz wizycie studyjnej w Ośrodku Badawczo- Edukacyjnym w Zielonowie. Doświadczali tam silvaterapii i edukacji przyrodniczo-leśnej na Chrobotkowym Szlaku.Mimo pandemii członkowie UTW wyjechali na dwie udane wyprawy: na południe i północ Polski. O wszystkich tych wydarzeniach można znależć informacje na naszej stronie internetowej, którą zarządza Maria Pawlak- Włodarska.

Podczas posiedzenia uzupełniono i zmieniono składy osobowe organów stowarzyszenia.
Zebranie protokołowała Benigna Kado.
Komisję Skrutacyjną i Wniosków stanowiły Grażyna Witt , Małgorzata Wasińska, Maria Burzyńska i Danuta Gorkowska.

Wybrano :

  • Zarząd w składzie: Lidia Struta-prezes, Renata Wolniewicz i Genowefa Łojewska-wiceprezesi, Halina Janiszewska- skarbnik, Bożena Kotewa-sekretarz.
  • Sąd Koleżeński w składzie: Maria Pawlak-Włodarska, Elżbieta Maciaszek i Zdzisław Kaniewski.
  • Komisje Rewizyjną w składzie: M.Gustek, H. Nadybska, M. Kordyla.

Opracowała  G.M.. Łojewska

Dodaj komentarz