220 rocznica urodzin Adama Mickiewicza

220 rocznica urodzin Adama Mickiewicza

Z okazji 220 rocznicy urodzin Adama Mickiewicza słuchacze UTW spotkali się w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Margoninie. Była prezentacja multimedialna nt. życia i twórczości Adama Mickiewicza, było czytanie poezji, był tort urodzinowy oraz wspomnienia lektur wieszcza.
Scenariusz spotkania przygotowała p. Teresa Łukasiewicz.