Zagrożenia w sezonie zimowym i nie tylko…

Zagrożenia w sezonie zimowym i nie tylko…

25 października 2018 r. wysłuchaliśmy wykładu nt. różnorodnych zagrożeń i sposobów przeciwdziałania nim.

Prelegentem był mł.bryg. Leszek Naranowicz- zastępca komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży.