zywnosc

Piramida zdrowego żywienia

Znaczenie piramidy zdrowego żywienia oraz rola aktywności fizycznej osób w wieku starszym to główne zagadnienia omawiane na wykładzie z dietetyki, który miał miejsce w czwartek 28 lutego.