Szlakiem cerkwi na Podlasiu

Szlakiem cerkwi na Podlasiu

W kwietniu, seniorzy z Margonina, w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki. Naukowy podróżnik – upowszechnianie nauki szansą na realizację marzeń i pasji słuchaczy UTW” gościli na Podlasiu.

Zwiedziliśmy XIX-wieczną cerkiew św. Mikołaja w Białowieży, gdzie można zobaczyć jedyny w Polsce przepiękny porcelanowy ikonostas, wykonany w Petersburgu. Podziwialiśmy XX-wieczny Sobór św. Trójcy w Hajnówce, zaprojektowany przez Jerzego Nowosielskiego i Aleksandra Grygorowicza – znany polskich – rysownika, ikonopisarza i architekta – oraz ikonostas i ikony wykonane przez Dymitrosa Andonopulasa – greckiego malarza. Największe jednak wrażenie uczyniło na nas ogromne Panikadiło – żyrandol w kształcie równoramiennego krzyża greckiego według projektu A. Gregorowicza, umiejscowione w centralnej części świątyni. Warto było zachwycić się tym niezwykłym dziełem sztuki sakralnej!

                 Nocować przyszło nam w Białowieży – sercu Puszczy Białowieskiej, która jest ostatnim w Europie naturalnym lasem pierwotnym. Jadąc zabytkową koleją, obserwowaliśmy budzącą się do życia przyrodę, zwiedziliśmy też historyczny dworzec Białowieża Towarowa. Odwiedziliśmy rezerwat pokazowy żubrów oraz wędrowaliśmy Szlakiem Dębów Królewskich.                  

Tradycyjnie już,  jak podczas realizacji każdego projektu kulturalno – edukacyjnego, wysłuchaliśmy wykładu wiceburmistrza Margonina, Łukasza Malczewskiego. Tym razem dotyczył on stanów nadzwyczajnych państwa, określonych w Konstytucji RP i innych aktach wykonawczych.