Inauguracja roku2022/23

Inauguracja roku2022/23

Dnia 7 listopada (poniedziałek) o godz. 16.00 w restauracji Komfort odbędzie się inauguracja roku akademickiego 2022/23.

Msza św. z tej okazji odbędzię się w niedziele tj. 6 listopada o godz. 9.00 w Kościele św Wojciecha.

Program uroczystości:

  1. Odśpiewanie Gaude Mater Polonia.
  2. Otwarcie uroczystości – powitanie gości i słuchaczy.
  3. Wystąpienie inauguracyjne  – P. Prezes UTW.
  4. Immatrykulacja słuchaczy I roku.
  5. Ślubowanie
  6. Gaudeamus igitur.
  7. Wystąpienia gości.
  8. Wykład inauguracyjny Pana Wojciecha Murdzka, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki.
  9. Występ chóru UTW.
  10. Poczęstunek.