Walne zebranie

Walne zebranie

          21 września 2021 roku odbyło się Walne Zebranie Członków UTW.

        Gości – wicestarostę M,Witczaka i pracownicę UMiG S.Mirecką powitała prezes stowarzyszenia, L.Struta. Zebraniu przewodniczyła M.Łojewska, komisję skrutacyjną stanowiły B.Gryczka, M.Burzyńska, komisję ds. uchwał i wniosków – J. Kądziołka, M. Kłosińska, a posiedzenie protokołowała B. Kado. Sprawozdania: prezes zarządu oraz komisji rewizyjnej, (przedłożone przez M. Gustek), zostały przyjęte jednogłośnie.

     Zebrani odrzucili propozycję zarządu przystąpienia UTW do Ogólnopolskiej Federacji UTW z siedzibą w Nowym Sączu.

     Ustalono termin inauguracji roku akademickiego – 14 października, godz. 16.00, w bibliotece gminnej.