KOLEJNY WYJAZD EDUKACYJNY

KOLEJNY WYJAZD EDUKACYJNY

                       W ramach popularyzacji nauki i promocji sportu, 56 osób, w tym w większości studenci UTW w Magoninie, w dniach 11- 13 września, wyjechało na Mazury i Suwalszczyznę.

                        Odbyliśmy wyprawę po Puszczy Augustowskiej oraz parku narodowym, korzystając z Wigierskiej Kolejki Wąskotorowej, wpisanej do rejestru zabytków jako cenny wytwór techniki. Zwiedziliśmy też Pokamedulski Klasztor w Wigrach, położony w centrum parku narodowego, uznanego za jeden z najcenniejszych ekosystemów wodnych świata. Płynęliśmy do Studzienicznej szlakiem Jana Pawła II, urzeczeni niezwykłą ciszą, przyrodą i podziwem dla twórców Kanału Augustowskiego. Oglądaliśmy wiadukty w Stańczykach w Puszczy Rominckiej, uznane za pomnik techniki budowlanej.

                         Podczas wyjazdu studenci poszerzali również swoją wiedzę o systemie ustrojowym Polski. Wykłady nt.realizacji zadań publicznych, aktów stanu cywilnego, gwarancjach praworządności państwa wygłosił wiceburmistrz Łukasz Malczewski, opiekun merytoryczny projektu „ Nauka przez całe życie- Uniwersytety Trzeciego Wieku przyszłością nauki”.

                          Kolejny wyjazd edukacyjny pozwolił wzbudzić szacunek dla ludzkiego umysłu i  przybliżyć niezwykle atrakcyjne wytwory jego pracy. Wyzwolił też przekonanie, „ aby w ciszy naszej, naszego spokoju, czerpać otuchę do walki z ziemskimi utrapieniami”(napis na furcie eremu).