ZAJĘCIA NA NOWY ROK AKADEMICKI

ZAJĘCIA NA NOWY ROK AKADEMICKI

Proponowane zajęcia w roku 2018/2019:

 • warsztaty plastyczne – malarstwo sztalugowe

 • warsztaty rękodzielnicze

 • warsztaty muzyczne – chóralno-wokalne

 • gimnastyka – pilates, taniec

 • lektorat – języka angielskiego i niemieckiego

 • fotografia cyfrowa

 • spotkania z literaturą w bibliotece

 • wyjazdy turystyczne jednodniowe

 • wycieczki naukowe

 • pobyt zdrowotny nad morzem

 • wykłady tematyczne nt. profilaktyki zdrowia, bezpieczeństwa seniorów, podstaw prawnych

 • w przygotowaniu:

 • sekcja bilardowa

 • sekcja scrable

 • sekcja strzelecka

                                      (Opracowała L.S)