ZAGROŻENIA W SEZONIE ZIMOWYM – WYKŁAD

ZAGROŻENIA W SEZONIE ZIMOWYM – WYKŁAD

25 października 2018 r. odbędzie się wykład nt. Zagrożenia w sezonie zimowym inie tylko. Poprowadzi go  mł. bryg. A. Naramowicz z Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży.