Święta, święta i już po … – Spotkanie Noworoczne

Święta, święta i już po … – Spotkanie Noworoczne

bombki

Święta, święta i po świętach.
Coś się skończyło, coś przeminęło.

W Margonińskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku po świątecznej przerwie w miejsce czwartkowego wykładu, zaproponowano słuchaczom spotkanie noworoczne w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.

Na uroczystość przybyli: Starosta Powiatu Chodzieskiego Pan Mirosław Juraszek, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Margonin Pan Jerzy Staniewski, Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie Pani Ewa Zamiara, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie Pani Alina Kruszka oraz Pan Jakub Herfort – solista z Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu, laureat 9-tej edycji turnieju „Mam Talent” oraz liczne grono słuchaczy Margonińskiego UTW.

Spotkaniu przewodniczyła Prezes UTW Pani Lidia Struta, która powitała przybyłych gości i słuchaczy UTW. W krótkim wystąpieniu wróciła wspomnieniami do dokonań w roku 2018 oraz zapoznała z programem na rok 2019, zapowiedziała, że w marcu odbędzie się Walne Zebranie, na którym zostaną szczegółowo,  omówione wydatki 2018 roku oraz zamierzenia na 2019 rok.

Złożyła wszystkim gościom i słuchaczom życzenia pomyślności w Nowym Roku, zdrowia, optymizmu, wiary w nowe siły i możliwości: „Jeśli masz w sobie radość, nie potrzebujesz niczego więcej. Jeśli jej nie masz – wszystko, co posiadasz jest bez znaczenia”.

Życzenia Noworoczne złożyli także zaproszeni goście.

Następnie chór „Czerwona Róża” zaśpiewał kolędy, te znane i śpiewane podczas świąt Bożego Narodzenia. Zaproszono do śpiewania wszystkich uczestników spotkania.

Piękną pastorałką rozpoczął swój koncert zaproszony gość – Pan Jakub Herfort. Wykonał cztery piękne utwory.  Brawa i oklaski, jakie otrzymał świadczyły o pięknym głosie i doborze repertuaru.  Na „bis” zaśpiewał jeszcze jeden utwór. Na zakończenie złożył wszystkim życzenia błogosławionego Nowego Roku 2019.

Po występie zaproszono wszystkich do uroczystego poczęstunku.

(Opracowała L.S.)