Maria Konopnicka Patronka Roku 2022

Maria Konopnicka Patronka Roku 2022

plakat

Rok 2022, to rok Marii Konopnickiej, a więc dobry powód do wspólnego czytania jej tekstów razem ze słuchaczami UTW w Margoninie.

Sejm uhonorował jedną z najwybitniejszych pisarek doceniając jej literacki dorobek oraz wkład w działalność „patriotyczną”. Była najwybitniejszą reprezentantką nurtu ludowej stylizacji pieśniowej, stosując język poetycki zaczerpnięty z historycznych i baśniowych motywów, inspirowany pięknem przyrody ojczystej. Tworzyła liryki i pieśni o tematyce patriotycznej i społecznej oraz obrazki poetyckie. Dokonała przełomu w polskiej literaturze dla dzieci, podnosząc tę dziedzinę pisarstwa na wyżyny artyzmu. Za pomocą utworów literackich protestowała przeciwko antypolskiej polityce zaborców i niesprawiedliwości społecznej. Walczyła o prawa kobiet oraz pomagała uwięzionym z przyczyn politycznych przez rosyjskie władze. W 1926 roku władze niepodległej Rzeczypospolitej rozważały „Rotę” jako hymn narodowy. 

Wspomnieć trzeba, że 23 maja tego roku przypada 180. rocznica jej urodzin a my już dzisiaj uczciliśmy jej pamięć, wczytując się w jej teksty począwszy od wierszy dla dzieci jak „Stefek burczymucha”, po nowele jak „Dym” i najważniejszą patriotyczną „Rotę”.