Inauguracja

Inauguracja

14 pażdernika br. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022 dla UTW w Margoninie. Odśpiewanie Gaude Mater Polonia, wystąpienie prezes Zarządu, L. Struty, wręczenie 27 indeksów nowym słuchaczom uniwersytetu, ślubowanie, przemówienia zaproszonych gości dostarczyły zebranym licznych przeżyć.
Starosta Powiatu Chodzieskiego, M.Juraszek i burmistrz MiG, J.Piechocki gratulowali kolejnych przedsięwzięć, życzyli dobrej współpracy i zadowolenia w realizacji nowych wyzwań.

Wykład inauguracyjny został wygłoszony przez prof. dra hab. Marka Hamota- rektora Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, która sprawuje patronat merytoryczny nad naszym uniwersytetem. Wykład poświęcony był nieznanym akcjom Armii Krajowej podczas II wojny światowej. Zaangażowanie, pasja wykładowcy, nieznane fakty z lat minionych, wyzwoliły w słuchaczach tak duże zainteresowanie, że i podczas części integracyjnej spotkania, czuli potrzebę rozmowy o wydarzeniach.

           Gaudeamus igitur …