Inauguracja roku 2019/2020

Inauguracja roku 2019/2020

logo UTW

W dniu 23 października 2019 r. odbyła się inauguracja roku akademickiego 2019/2020 Margonińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W uroczystości brali udział oprócz słuchaczy UTW władze samorządowe: Starosta Powiatu Chodzieskiego Mirosław Juraszek, Burmistrz Miasta i Gminy Margonin Janusz Piechocki i Przewodniczący Rady Jerzy Staniewski oraz pozostali zaproszeni goście.

Spotkanie rozpoczęła prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku Lidia Struta prosząc wszystkich o powstanie i odśpiewanie przez chór hymnu Gaude Mater Polonia. Po powitaniu gości wygłosiła przemówienie inauguracyjne. Podkreśliła na wstępie sens istnienia UTW, przybliżyła idee UTW w środowisku. Następnie omówiła problemy i zagadnienia, wokół jakich koncentrował się będzie program. To m.in. wykłady zwłaszcza o tematyce prozdrowotnej, wyjazdy edukacyjne, nauka języków obcych, wieczory literackie, koncerty, warsztaty muzyczne i plastyczne itp., Ale najważniejsze jest to, aby uczestnicy mogli spotykać się z ludźmi o podobnej jak oni wrażliwości, temperamencie i zainteresowaniach. Przekazała życzenia dla słuchaczy życząc zdrowia, radości oraz zachęcała do skorzystania z bogatej oferty, którą proponuje UTW.
Wystąpienia zaproszonych gości ograniczyły się do krótkiej refleksji z działalności MUTW i życzeń sukcesów w nowym roku akademickim.
Po wystąpieniu gości Prezes ogłosiła uroczyste rozpoczęcie nowego roku akademickiego 2019/20. Następnie wspólnie z chórem odśpiewano Gaudeamus igitur.
Wykład inauguracyjny pt. ”Najwięksi dyktatorzy w historii świata” wygłosiła dr Katarzyna Grysicka-Jarmuła z WSG w Bydgoszczy.
Po wykładzie nastąpiła część artystyczna, w której wystąpił chór UTW pod kierownictwem dyrygenta Tomasza Maliszewskiego.  Po występie Prezes UTW zaprosiła wszystkich na poczęstunek.

Opracowała Lidia Struta.

 

Dodaj komentarz